sheva.io.ua

 
Конкурс «Містер економіст 2007»
3 квітня на Економічному факультеті відбувся щорічний весняний конкурс «Містер економіст». Студенти, які пройшли відбірковий тур, змагалися на сцені у наступних конкурсах: «Візитівка» (театралізоване представлення конкурсантів) Загальний танок у стилі hip-hop «Бізнес» (відповіді на економічні питання від члені журі) Домашнє завдання «Мій талант». До складу журі увійшли: Голова журі — доктор економічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Лауреат Державної премі ...
19 апр 2007 {2003 просмотра} / 3 фото /
Символіка економічного факультету
Герб економічного факультету За основу композиції Гербу Економічного факультету обрано Герб Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченко. У центрі гербу знаходиться зображення колони, що символізує давність та непорушність академічних знань, високу науково-виховну кваліфікацію та історичний зв'язок сучасної освіти зі здобутками минулого. Викладання, навчання та наукова робота факультету базуються на непорушних та стійких традиціях культурного та наукового розвитку — саме тому ...
19 апр 2007 {1054 просмотра}
Выбор в пользу Украины среда, 18 апреля 2007
Исполнительный комитет УЕФА доверил честь провести чемпионат Европы 2012 года Польше и Украине. Об этом решении сегодня в Кардиффе объявил президент УЕФА Мишель Платини. Тройка кандидатов Исполком УЕФА вынес свой вердикт, изучив три заявки от кандидатов, которые попали в финальный список. На последнем этапе на проведение чемпионата Европы претендовали Польша/Украина, Хорватия/Венгрия и Италия. Матчи континентального первенства примут по четыре украинских и польских города. На данный момент П ...
18 апр 2007 {850 просмотров} / 1 фото /
Приколы - оговорки комментаторов
Обои на рабочий стол, фото приколы и другое Главная Фотоальбом Очерки Форум Ссылки io.ua Оговорки коментаторов 2006-05-08 Посещений - 103 До начала матча — пять минyт, счет по-пpежнемy 0:0. И мяч, пpеодолев последнее пpепятствие междy ног вpатаpя, влетает-таки в воpота. Да-а-а, как говоpится в одной известной наpодной поговоpке: "Сколько ты ни атакyй...", а счет-то yже 0:2. Этот свитеp y него — счастливый! Он его yже пятнадцать сезонов носит, не снимая!.. Из-за pадо ...
17 апр 2007 {2921}
Мікроекономіка реферати
1. Використання аналізу поведінки споживача в комерційній діяльності підприємств. 2 2. Значення аналізу еластичності для дослідження проблем оподаткування в Україні. 2 3. Звичайна та скомпенсована лінії попиту. 2 4. Неокласична виробнича функція. 3 5. Виробнича функція Леонт’єва-Вальраса. 3 6. Обґрунтування оптимальних розмірів підприємств: мікроекономічний аспект. 5 7. Динаміка витрат на виробництво продукції у коротко- та довгостроковому періодах і резерви їх зниження. 4 8. Мінімально ...
14 апр 2007 {5944}
Мікроекономіка Методичка
7. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ Вступ. ОСНОВИ МІКРОЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ 1. Предмет мікроекономіки. 2. Методологія мікроекономіки: еволюція і сучасні проблеми. 3. Інструментарій мікроекономічного аналізу. Мікроекономічне моделювання. ЛІТЕРАТУРА Основна [13], [29], [34], [25], [27], [50], [33], [17]. Додаткова [1], [2], [9], [24], [30], [40], [48], [51], [52]. ТЕМА 1. МОДЕЛЬ СПОЖИВАЧА Заняття 1 1. Особливості моделі домогосподарства. 2. Функція корисності. Закон спадної гранич ...
14 апр 2007 {32827}
Історія ек. вчень Методичка
Міністерство освіти і науки України Київський національний університет імені Тараса Шевченка Економічний факультет ІСТОРІЯ ЕКОНОМІКИ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ НАВЧАЛЬНО - МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКЛАДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Укладачі: к. е. н. Лозова Г.М., к. е. н. доцент Маслов А.О., к. е. н., доцент Назаров І.В. Київ – 2006 ІСТОРІЯ ЕКОНОМІКИ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ. Навчально-методичний комплекс забезпеч ...
14 апр 2007 {51766}
Історія ек. вчень Лекція 8-9
Маслов А.О. Тема 11. Світове господарство та основні напрямки економічної теорії на етапі інформаційно-технологічної революції (кінець ХХ – початок ХХІ ст.) 1. Основні тенденції розвитку світового господарства за умов глобалізації та розгортання сучасного етапу науково-технічної революції. 1.1. Посилення інтернаціоналізації та глобалізації світового господарства. 1.2. Науково-технічна революція останньої третини ХХ – початку ХХІ ст. 1.3. Поглиблення криз у 70-80-ті роки ХХ ст. та їх при ...
14 апр 2007 {16968}
Історія ек. вчень Лекція 6
Тема 6. Господарство провідних країн світу в період монополістичного капіталізму (остання третина XIX-початок XX ст.) Прогрес світової науки, техніки та технології виробництва. Структурні зміни в економіці окремих країн та в продуктивних силах світу. Основні тенденції розвитку світової економіки. Концентрація промислового та банківського капіталу як передумови виникнення монополій. Завершальна стадія індустріалізації та формування світового ринку. Вивіз капіталу. Колоніальна система та економ ...
14 апр 2007 {18309}
Історія ек. вчень Лекція 5
Тема 5: Епоха переходу до індустріального суспільства (кін. XVIII – перша пол. XIX ст.) План лекції 1. Промисловий переворот в Англії, його передумови, хід та соціально-економічні наслідки. 1.1. Передумови промислового перевороту в Англії. 1.2. Хід промислового перевороту в Англії. 1.3. Соціально-економічні наслідки промислового перевороту. 2. Перетворення Англії в світового економічного лідера. 3. Економічний розвиток США між першою і другою буржуазними революціями. План семінарсько ...
14 апр 2007 {7316}
Історія ек. вчень Лекція 4
Тема 4. Генеза капіталізму та мануфактурний період його розвитку (XVI-XVIII ст.) Передумови Великих географічних відкриттів. Криза левантійської торгівлі. Науково-технічні досягнення. “Жага золота” як наслідок економічного розвитку. Найважливіші географічні відкриття кінця XV-XVI ст. Економічні наслідки Великих географічних відкриттів. Створення колоніальної системи. Створення світового ринку, зміни в напрямках торговельних зв’язків. “Революція цін” XVI ст., її суть, причини, наслідки та з ...
14 апр 2007 {25980}
Історія ек. вчень Лекція 3
Тема 3. Становлення та розвиток феодальної системи господарства (V-XVI ст.) Загальна характеристика феодального ладу та його періодизація. Господарський лад давніх германців. Економіка франків часів “Салічної правди”. Романо-германський синтез. Форми феодального землеволодіння (аллод, бенефіцій, феод) та шляхи їх виникнення. Виникнення аллоду. Аграрний переворот VIII ст. Бенефіціальна система у франкській державі. Феодальне помістя епохи Каролінгів. Французька сеньйорія ХІ-ХІІІ ст. Перетв ...
14 апр 2007 {29099}
Історія ек. вчень Лекція 2
Тема 2. Господарські форми економіки Стародавнього Світу Загальна характеристика господарської діяльності в умовах первісного суспільства на основні етапи її еволюції. Палеолітична та неолітична революції. Проблеми взаємодії людини та природного середовища в стародавньому суспільстві. Перший великий суспільний поділ праці та перехід від привласнюючого до відтворювального господарства. Виникнення землеробства та скотарства. Трипільська культура. Другий суспільний поділ праці та зародження рем ...
14 апр 2007 {19303}
Історія ек. вчень Лекція 1
Тема 1. Предмет та завдання курсу „Економічна історія” Предмет економічної історії. Нерозривний зв’язок економічної історії та історії економічної думки як єдиної історико-економічної науки. Місце та роль економічної історії в системі економічних дисциплін та історико-економічної науки. Структура історико-економічної науки: економічний аспект громадянської історії, історія економіки (господарства), історія економічних вчень. Завдання курсу економічної історії. Роль історико-економічного аналізу ...
14 апр 2007 {10223}
Расписание пар на 2 семестр 06/07
Расписание: Понедельник: - / ОБЖД л. (ауд. 104/2) Английский История экономики и эконом. мысли л. (ауд. 204) Вторник: Английский Высшая математика л. (ауд. 104/2) Микроэкономика л. (ауд. 1003) История экономики и эконом. мысли с. (ауд. 211/2) Среда: Етика, эстетика с./ культурология с. (ауд. 219/2) Культурология л./ этика л. (ауд. 1003) ОБЖД с. (ауд. ---) Четверг: Международные организации л. (ауд. 225/2) Высшая математика с. (ауд. 210/2) Микро ...
11 апр 2007 {14080}